Rubriky
Blog

Výrok k zapamatování

Jak jsem rovněž napsal v té předmluvě, bohatství české „mladé“ poezie se mi zdá nejlépe vyvracet tvrzení – rozšířené dnes i „na Západě“ – že kultura postkomunistických zemí nic zajímavého nenabízí. Nemění na tom nic ani to, že oficiální kritika si z mladých nejvíc cení těch nejméně inspirovaných (ne-li pouhých výrobců textů a básní): spíš Borkovce a Typlta než Kolmačky nebo Marvana.“
Petr Král
(v rozhovoru s Petrem Hruškou, Host 10/1999, str. 9)