Archiv pro štítek: Jan Měřička

Hlavolomy: poezie a performance

Krátké video Les crase-têtes z roku 2010, vytvořené s využitím textu Hlavolomy Jaromíra Typlta ve francouzském překladu a snímků autorské knihy Jana Měřičky, je od 15. září do 28. října 2018 zastoupeno na mezinárodní přehlídce Poetry & Performance. The Eastern European Perspective v Shedhalle v Curychu. Kurátory výstavy jsou Tomáš Glanc a Sabine Hänsgen. Zastoupení […]

Reading the image and viewing the words…

Abstract: The text offers the author’s personal observations from his close collaboration with graphic artist Jan Měřička in creating several artist’s books in Liberec from 1999 to 2003. On the books’ pages, printed on original handmade paper using etched copper plates, the nature of the poetic word underwent a tangible transformation. Both authors’ aim was […]

Multiplication of the Labyrinth

My literary extensions into other arts are undertaken in order to increase the degree of unpredictability. They function as “a multiplication of the labyrinth” into other dimensions. The primary labyrinth, for me, is always the written text, the manuscript. When I began experimenting, I had little knowledge of Stephan Mallarmé and his dreams of the […]

Autorské knihy

Asi nejvíc mě potěšil jeden čtenářský ohlas, že naše knihy s Janem Měřičkou nejsou ani tak knihy, jako knižní performance. Autorská kniha si střeží text bezmála jako svoje tajemství. Nijak k němu neusnadňuje přístup, spíš naopak. Člověk nedostane mnoho příležitostí se s takovou knihou setkat. Častěji je schovaná než vystavená, a když už, tak je […]

Jan Měřička

(1955) Téma: současná grafika – instalace – „otisky civilizace“ Související stránky: Výhybna. O spolupráci s Janem Měřičkou na autorských knihách. Jan Měřička vnímá grafiku jako paměťové médium. V posledních letech jako by už dokonce napodoboval činnost moderních elektronických přístrojů, které v závratném množství sbírají data o všech možných pohybech, přesunech, průtocích a signálech. Dokumentuje si […]

Jan Měřička – Vyrovnaným krokem

Otázka zní: „Dojde k tomu?“ Tušení našeptává: „Jestli to takhle půjde dál…“ Nevyslyšený hlas soudí: „Zašlo to příliš daleko.“ A tak se zdá, že člověk své nejtajnější obavy promítá do tvarů slovesa „jít“. Nápadně často používá obraz chůze, když myslí na osud. Nad každou kráčející postavou se vznáší nejistota, jak dlouho ještě bude moci na […]

O Malé výstavní síni

Když už jednou galerie někde stojí, stěží může dokázat víc, než být tam na svém místě. Není například nic snazšího než udělat z ní něco na způsob cizí kosmické stanice, uzavřené pod neprodyšným poklopem. Stačí se chovat tak, jako by bezprostřední okolí bylo pusté, nehostinné a ohrožující. Všechno vkládat jen do komunikace se vzdálenými centry „současného […]

Měřičkův archiv

Jan Měřička se ke své minulé tvorbě obvykle moc nezná. Zajímá ho hlavně to, na čem právě pracuje, a ještě víc to příští, co mu teprve probleskuje v mysli. O to překvapivější je, že nyní pro Naivní divadlo v Liberci připravil výstavu nazvanou Z archivu, pro kterou vybral práce zdánlivě zcela neaktuální, čtyři až pět let staré. A […]