Překlady

Jidi Majia
2015–2016, z čínštiny (společně se Zuzanou Li)

Dirk Hülstrunk
2015–2016, z němčiny

Roland Acsai

Mátyás Sirokai

Thomas Kunst

Markus Lüpertz