Texty

Poezie

Básně z posledních let Ucukne vzhůru – Ve znaku – Ani se nehni (na tomto webu) – Zlomek B101 (v Revolver Revui č. 84/2011). Ke čtení i k poslechu na mezinárodních stránkách poezie Lyrikline.org : To naráží řeč Zaživa Ani se nehni Insti...

Próza

Audio (2009) Hlasy se různě vemlouvají, překrývají se, rozléhají se do zvláštních ozvěn. Často patří někomu z rodiny nebo přátel, intonace je napodobená přímo dokonale, jen ty výroky jsou obvykle podezřelé, nepravděpodobné. A jsou tam i úplně cizí h...

Eseje

Ajvaz, Michal (literatura) Bondy, Egon (literatura) Došek, Karel (fotografie) Dvorský, Stanislav (literatura) Heidegger, Martin (filozofie) Jirásko, Vojetěch (výtvarné umění) Jirásko...

Karel Došek

(1961) Krajinář Na podzim roku 2001 proběhla v Liberci reprezentativní fotografická přehlídka pod názvem Experimentální krajina , kterou uspořádalo Severočeské muzeum společně s Malou výstavní síní. A přestože výstavu obeslali tak renomovaní čeští f...

Egon Bondy

(1930–2007) Téma : literární underground – český surrealismus na konci 40. let – stylizace – Hrabal, Bondy, Boudník Bondy nejen Bondyho V Invalidních sourozencích (1974), jejichž děj spadá do daleké budoucnosti, nechává Bondy postavy svého románu ...

Vojetěch Jirásko

(1976) Téma: výstava měděných objektů na hradě Pecka 2007 – obhajoba diplomové práce na téma "brnění" 2002 – soudobá grafika a krajina – rituální a magické přesahy umění Související stránky: Měditepec , Hrad Pecka , Vladimír Kokolia Pro měď z...

Stanislav Dvorský

(1940) Téma : literární experiment 60. let – fenomenologická próza – názorový okruh UDS – surrealismus Stanislav Dvorský spolu se svými vrstevníky Petrem Králem, Prokopem Voskovcem ml., Romanem Erbenem, Karlem Šebkem, Zdenou Holubovou a dalšími patřil ...

Michal Ajvaz

(1949) Téma : literatura – filozofie – magický realismus v atmosféře 90. let Související stránky : heslo Michal Ajvaz ve Slovníku české literatury A závěj (...) A kdo by o sobě chtěl slyšet něco opravdu tak nemilosrdného, aby ho to několika přesn...

Zdeněk Košek

Zdeněk Košek

Kateřina Jirásková

Kateřina Jirásková a obrazy divů Obloha těžkne. Temní, houstne, sytí se mračny, a tak je těžší a těžší, až doslova doléhá k zemi. Tajíme dech, jak se to valí. Místy jako by už chybělo jen málo k tomu, aby země povolila tlaku a nechala se prostoupit, t...

Vladimír Kokolia

Texty, které sem chci (s dalšími poznámkami) zařadit, můžete zatím číst přímo na Kokoliových webových stránkách – úvahu Před prozřením z roku 1998 a rozhovor s Kokoliou z roku 2002.

Petr Kofroň

Petr Kofroň Téma: soudobá hudba – magické a rituální přesahy umění – patafyzika – Agon Orchestra Domovské stránky Petra Kofroně   Kakofroň (potrhaný portrét, 1998–1999)   ...vzepnout se a naráz doskočit! A jsou to skoky o zlomva...

Viktor Kopasz

Jedna z verzí Fotografie Viktora Kopasze   Kopasz je vzkaz. Ale slovo vzkaz není překladem jeho jména! Na to upozorňuji, vždyť v případě Viktora Kopasze nás to jaksi podvědomě nutí se už od první chvíle o možnosti překladu zajímat. Je přece ...

Čestmír Krátký

Čestmír Krátký — Odnikud nikam „Objektiv směřuje vždy zároveň vně i dovnitř,” připomněl Čestmír Krátký v polovině 60. let v jednom článku o fotografii: „i na snímku z prázdnin je neviditelně přítomen sám autor.” Byl nucen se takto vrátit až k tomu nej...

Věra Linhartová

(1938) Téma : česká literatura 60. let – próza a architektura Obrazový doprovod : Martin Ježek (z filmu Dům daleko), Josef Moucha Zadoslovučinění Vzhledem k naléhavým návratům „nepředpojatosti dění“ v díle Věry Linhartové se mi zdá důležité na tomto...

Petr Marek

Text o Petru Markovi čtěte zatím na oficiálních stránkách Unarclubu.

Karel Hynek Mácha

K textu o Máchově Pouti krkonošské je prozatím potřeba vystoupit a vstoupit na portál Okultura.

Mikuláš Medek

(1926–1974) Téma: přechod od surrealismu k totálnímu realismu v poezii na přelomu 40. a 50. let Související stránky: Wikipedia – Mikuláš Medek , Protiútok Už poněkolikáté opakovaný pokus, který ale stejně nedojde dál, a nakonec stěží jen ta...

Jan Měřička

(1955) Téma : současná grafika – instalace – "otisky civilizace" Související stránky : Výhybna . O spolupráci s Janem Měřičkou na autorských knihách. Jan Měřička vnímá grafiku jako paměťové médium. V posledních letech jako by už dokonce napodob...

Alois Nožička

Komplementární svědectví Aloise Nožičky Jednou se rozhlédnout po okolním světě: Kamkoli obořím, všechno se propadne, ze všeho zbývají plesnivé hadry. Ze všeho, co bylo do dneška našeho, hadrové hlavy tu do hadrů padly. Hadrové meče. ...

Vratislav Karel Novák

Vratislav Karel Novák zemřel ve středu 12. února 2014 ve věku 71 let. Nástrahy v černé komoře (k výstavě Rozsvíceno, zhasnuto v Malé výstavní síni v Liberci, 15. 2.–11. 3. 2006) Aby byl ještě jednou, možná naposled, středem pozornosti. Aby mu vše...

Vít Ondráček

Proč štětec, proč sen, proč čerň Nechce si ani říkat malíř. Svou tvorbu nepovažuje za malířství – jenom za sen o malířství. Chová barvy v takové úctě, že se jich ani nedotkne. Tím usilovněji se je snaží vyvolávat na plátně pomocí různých poměrů šedi, čer...

Jaroslav Režný

Jediný rok Jaroslava Režného Celá literární „kariéra“ básníka Jaroslava Režného spadá do roku 1953, kdy se seznámil s Vratislavem Effenbergerem a svými texty veskrze prostoupil druhý z pěti Objektů, pracovních sborníků, které jsou považovány z...

Helena Skalická

Zatím jen prázdná stránka, kterou si dopíšu - zbytek je v rubrice Hosté.

Zdeněk Wagner

Zdeněk Wagner V literatuře jsem slabší; nejraději mám červené víno. Ale přesto jsem ochoten veškeré verše Vámi produkované chváliti a na oplátku Vás hodlám omrzovati svými tvůrčími plány, jakož i referáty o vnitřním nutkání a o palčivé dřeni, co se prop...

Jiří Šigut

(1960) Šigut přichází ze tmy. Přichází i z dálky? A kdo vůbec ten Šigut je? Není to jen jedno z nahodilých vlastních jmen pro náhodu? Samozřejmě, z našeho pohledu je to ostravský výtvarník, který počátkem 90. let začal nosit ven do přírody fotograf...

Ladislav Zívr

LADISLAV ZÍVR (1909–1980) Zívr a hurákunsthistorie Milan Knížák asi vnímá dějiny umění spíš jako konečné účtování než jako způsob porozumění. V případě sochaře Ladislava Zívra se Knížákova potřeba vynést rozhodující dějinný soud sice halí do obdivného ...

Malá výstavní síň

Hynek Alt Malá výstavní síň 31. 1.–17. 2. 2001 Co není nicneříkající „A proč se na tohleto máme dívat? Co je na tom?" Myslím, že ani ideální návštěvník výstavy fotografií Hynka Alta se této otázce nevyhnul. Naopak, spíš si ji ještě nechal co možná ne...

Přesahy

Autorské knihy s Janem Měřičkou Knihy-objekty, knihy-performance, 1999–2003. Záhlaví Výstava textů a fotografií, 2010–2011.    

Autorské knihy

Asi nejvíc mě potěšil jeden čtenářský ohlas, že naše knihy s Janem Měřičkou nejsou ani tak knihy, jako knižní performance . Autorská kniha si střeží text bezmála jako svoje tajemství. Nijak k němu neusnadňuje přístup, spíš naopak. Člověk nedo...

Záhlaví

Praha, Dům čtení, 10. 1.–10. 9. 2012 Liberec, Experimentální studio, 24. 11. 2012 Nová Paka, Městská knihovna, 2. 10.–31. 12. 2013 Děčín–Podmokly, Ukradená galerie, 13. 2.–20. 2. 2013 Kolektivní výstavy: Vy troubo! (Pro Jiřího Koláře), Velká galerie ...

Překlady

Jidi Majia 2015–2016, z čínštiny (společně se Zuzanou Li) Dirk Hülstrunk 2015–2016, z němčiny Roland Acsai Mátyás Sirokai Thomas Kunst Markus Lüpertz

Hry

Texty u ledu V roce 2007 vzniklo několik záběrů, jak vypadají texty odložené k ledu. A klid je zpět 14. září 2004 jsem se v liberecké Krajské vědecké knihovně točil dokola mezi regály s písmeny K, L, I, D. Zadní vládni Stará hra: liché ...