Karel Došek

(1961)

Krajinář

Na podzim roku 2001 proběhla v Liberci reprezentativní fotografická přehlídka pod názvem Experimentální krajina, kterou uspořádalo Severočeské muzeum společně s Malou výstavní síní. A přestože výstavu obeslali tak renomovaní čeští fotografové jako například Ságl, Pohribný, Baňka, Holomíček, Grygar aj., jeden nenápadný autor pocházející přímo z Liberce se mezi nimi přece jen neztratil: řeč je o Karlu Doškovi. Jeho velkoformátové černobílé fotografie nejenže zaujaly svou kvalitou, ale určitým způsobem dokonce definovaly téma celé přehlídky.

1164307237dosek-foto8.jpgKarel Došek je totiž bytostný krajinář. Krajina je mu vlastní, právě ji nejvíc cítí, takže se dokonce záměrně vyhýbá jiným tématům. Jeho motivy jsou na první pohled tradiční – polní cesty, remízky, balíky slámy, kameny, hustá mračna, v novějších souborech třeba neprůchodné spleti větví –, ale pocit už dávno viděného se v divákovi mísí s pocitem něčeho netušeného.

Doškovou určující osobní vizí je záblesk v krajině. Jasný, bělostný záblesk. To, co někdy dělá nebe, když se před setměním odráží v kalužích.

V případě Doškových fotografií jde ovšem – přiznaně! – o zásah lidské ruky. Těžko popřít, že představa lidského zásahu v krajině po zkušenostech z posledních staletí vzbuzuje spíš než co jiného strach z devastace, zpřevracení naruby, rozrytí, pošlapání.

Došek ale není z těch, kdo by chtěli krajině za každou cenu vtisknout svoji vůli. Zasahuje do povrchu, který už v průběhu fotografování a vyvolávání velmi dobře poznal, a volí cestu nenásilného dotvoření, dořečení.

Až to tak působí, že je to krajina sama, co tady přichází ke slovu. Její paměť, která kromě všech ostatních stop zahrnuje i stopu člověka.

1164307238dosek-foto5.jpgDoškovy fotografie jsou bez názvu a většinou i s velmi nejistou datací. Dá-li se vůbec rozlišit mezi staršími a novějšími, pak možná podle jistého postupného utlumování výraznosti, s jakou Došek do snímků zasahuje: jasný bílý lesk na horských kamenech nebo v hlíně polní cesty by už vůbec nemusel být dílem lidské ruky, ale dílem vzácného setkání.

Zázraku, který už nebije do očí – nepálí je prudkým oslněním –, jenom k sobě jemně přitahuje pozornost.

Zdá se, že osudem fotografa Karla Doška je být čím dál nenápadnější.

(Psáno 2001–2003)

Upřesnění

Kolikrát ještě v budoucnu uvidíme tak rozsáhlý soubor velkých černobílých zvětšenin, na jakém liberecký fotograf Karel Došek v dubnu 2008 postavil zahajovací výstavu v Galerii U Rytíře? Je to ještě přítomnost, nebo už historie?

Scénu během několika let ovládla digitální fotografie, s níž vzaly za své prakticky všechny dosavadní jistoty: žádný autor, i když se mu třeba ještě s mnoha potížemi podaří zajistit si základní chemický materiál, se už nevyhne pochybnostem o smyslu klasického ručního zvětšování v černé komoře.

Pokud tedy Karel Došek přichází s retrospektivním průřezem z fotografické tvorby za více než dvě desetiletí, je potřeba vnímat toto autorské ohlédnutí právě jako ohlédnutí v okamžiku zlomu. Je přitom zřejmé, že v Doškově vnímání černobílé fotografie nikdy nešlo pouze o techniku – ta by jistě mohla být vývojem „překonána“ –, ale o citlivost, možná až přecitlivělost, která nás přímo vystavuje tajuplnému rozměru konkrétních prostorů a krajin, zachycených na snímku.

V nejjemnějších změnách odstínů, v přesné prokreslenosti, která zachovává chvění světla i tvrdou černotu tmy, často ztrácíme jistotu, co je ještě vyfotografovaná „skutečnost“ a co už posun způsobený dotykem lidské ruky. Došek neváhá zdůraznit bílé plochy, skvrny, občas jimi obraz jakoby protrhává nebo v něm vyškrábává tušené siločáry a spojnice, ale všemi těmito zásahy jako by jenom přirozeně pokračoval proces vyvolávání. Není to svévolná manipulace, ale upřesnění zážitku, který by čistá fotografická technika sama o sobě už asi nedokázala zprostředkovat. Zážitku z místa, které se zničehonic pootevřelo člověku.

(Psáno 2008 k výstavě v Galerii U Rytíře, Liberec)

1164307238dosek-foto6.jpg

Karel Došek se narodil 14. srpna 1961 v Liberci, kam se po studiích v Praze (obor užité fotografie na SPGŠ a umělecké fotografie na FAMU) opět vrátil. V roce 1990 získal tvůrčí prémii Sekce filmu a televize Českého literárního fondu. Vystavoval na FAMU (absolventská výstava), v Jablonci nad Nisou v Galerii MY, v Liberci v Galerii Dialog, v Malé výstavní síni a v Naivním divadle, retrospektivou jeho díla zahájila v dubnu 2008 svou činnost liberecká Galerie U Rytíře. Účastnil se kolektivní výstavy Doteky země v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (2006). Je zastoupen ve sbírce Severočeského muzea v Liberci.

Průřez jeho fotografickou tvorbou přinesl časopis Náš kraj (č. 1/2000), brněnská literární revue Host (č. 10/2001) a německá revue Photonews (2008, úvodní text Denis Brudna). Dokumentárními snímky doprovodil knihu Hany Fouskové Jizvy, 1999, katalogy tvůrčích sympózií Hraniční prostor v Andělské Hoře u Chrastavy a další publikace.