Archiv pro štítek: art brut

Počasí

Zdeněk Košek, 1991, kresba ve školním sešitu, 15 x 21 cm Tohle není celý obraz. To je jen drobný výsek z nedohledné mapy, z řetězců řetězovitě se řetězících do všech směrů na tisících pokreslených stránek. Kdo ví, jestli doteď nestojím v kavárně Malé výstavní síně v Liberci a nezírám v tom prvním úžasu do školních […]

K retrospektivě malíře Zdeňka Koška

Od 8. 9. do 31. 12. 2017 byla v Muzeu města Ústí nad Labem k vidění rozsáhlá retrospektiva Zdeňka Koška pod názvem Život v 360°. Kurátorky Vendula Horáková a Lucie Vojtíšková k výstavě připravily i stejnojmenný katalog. Napsal jsem k němu úvodní text pod názvem Lámán v kole, ve kterém jsem se pokusil otevřít otázku […]

Lámán v kole

Před obrazy Zdeňka Koška se mi toto přirovnání vynořilo nejprve jen mimoděk, spíš pro zvuk těch slov, která se mi kdysi vryla do paměti jako něco od sebe neodlučitelného, i když vlastně zarážejícího: „byl lámán v kole“. Ale tvar lámání si člověk obvykle představuje jinak než tvar kola! Lámání je hranaté, ostré, přímé a tvrdé. […]

Ota Prouza vystavuje v Děčíně

Kresby Oty Prouzy (1959), provedené na dlouhých, někdy až dvanáctimetrových pásech papíru, patří k nejnovějším objevům českého art brut, „umění v surovém stavu“, pro které se v anglofonním světě užívá i označení outsider art. Podstatným znakem takového tvůrčího projevu je bezvýhradné soustředění na hlavní životní téma, ze kterého se autor nenechává nijak vyrušovat světem oficiálního umění, pokud […]

Ota Prouza

Nad nedohlednou spletí Aby se svět dal dostatečně protáhnout, nesmí ztratit pružnost. Dokonce i městská zástavba musí být stlačitelná, musí se nechat propínat, zakřivovat a natěsnávat. Tak to alespoň platí na kresbách Oty Prouzy, kde se takovým zákonům podřizuje každý zobrazený tvar. Koneckonců, čím jiným je art brut, než právě říší zákonů, které si našly […]

Ota Prouza v Revolver Revui

Aby se svět dal dostatečně protáhnout, nesmí ztratit pružnost. Dokonce i městská zástavba musí být stlačitelná, musí se nechat propínat, zakřivovat a natěsnávat. Tak to alespoň platí na kresbách Oty Prouzy, kde se těmto základním zákonům podřizuje každý zobrazený tvar. Koneckonců, čím jiným je art brut, než právě říší zákonů, které si našly bezvýhradně oddané […]

Zemřel „vládce počasí“ Zdeněk Košek

Nečekaná a smutná zpráva: v sobotu 26. 12. 2015 zemřel v Ústí nad Labem Zdeněk Košek, „bouřkolog a srážkolog“, který kdysi meteorologii povýšil na fascinující způsob sebepoznání. Jeho obrazce patří mezi největší objevy art brut ve druhé polovině 20. století. „Byl jsem přesvědčen, že když je člověk ze 70% z vody, že „má právo”, když […]

Zdeněk Košek

HOW THE WEATHER IS MADE (Jaromír Typlt in a loose conversation with Zdeněk Košek’s notes) PDF I held the theory that the sun’s rays, reflected from the Earth’s surface, warmed the lower layers of the atmosphere, with the warm air subsequently rising into the upper reaches of the atmosphere – this is nothing new; it […]

Zdeněk Košek

Comment crée-t-on les phénomènes météorologiques (Entretien libre mené par Jaromir Typlt avec des notes de Zdenek Kosek) J’ai soutenu une théorie qui rend compte de la réflexion des rayons du soleil depuis la surface de la terre et le réchauffement des strates inférieures de l’atmosphère avec l’ascension ultérieure de l’air chaud vers les sphères les […]

Nelíbí se mi slovo líbí 1

Otázky kladl Jonáš Hájek Experiment je osvěžující jak studená sprcha, když teplou vodu na pár dnů odstavili. Na A tempu letos proběhla diskuse o smyslu hudebního experimentování. Ty sám bys, Jaromíre, něco z toho všeho, co děláš, za experiment označil? Velmi opatrně. U nás převládá určitá představa o experimentu, která byla do literatury zavedena v […]