Archiv pro štítek: Zdeněk Košek

Počasí

Zdeněk Košek, 1991, kresba ve školním sešitu, 15 x 21 cm Tohle není celý obraz. To je jen drobný výsek z nedohledné mapy, z řetězců řetězovitě se řetězících do všech směrů na tisících pokreslených stránek. Kdo ví, jestli doteď nestojím v kavárně Malé výstavní síně v Liberci a nezírám v tom prvním úžasu do školních […]

K retrospektivě malíře Zdeňka Koška

Od 8. 9. do 31. 12. 2017 byla v Muzeu města Ústí nad Labem k vidění rozsáhlá retrospektiva Zdeňka Koška pod názvem Život v 360°. Kurátorky Vendula Horáková a Lucie Vojtíšková k výstavě připravily i stejnojmenný katalog. Napsal jsem k němu úvodní text pod názvem Lámán v kole, ve kterém jsem se pokusil otevřít otázku […]

Lámán v kole

Před obrazy Zdeňka Koška se mi toto přirovnání vynořilo nejprve jen mimoděk, spíš pro zvuk těch slov, která se mi kdysi vryla do paměti jako něco od sebe neodlučitelného, i když vlastně zarážejícího: „byl lámán v kole“. Ale tvar lámání si člověk obvykle představuje jinak než tvar kola! Lámání je hranaté, ostré, přímé a tvrdé. […]

Zemřel „vládce počasí“ Zdeněk Košek

Nečekaná a smutná zpráva: v sobotu 26. 12. 2015 zemřel v Ústí nad Labem Zdeněk Košek, „bouřkolog a srážkolog“, který kdysi meteorologii povýšil na fascinující způsob sebepoznání. Jeho obrazce patří mezi největší objevy art brut ve druhé polovině 20. století. „Byl jsem přesvědčen, že když je člověk ze 70% z vody, že „má právo”, když […]

Zdeněk Košek

HOW THE WEATHER IS MADE (Jaromír Typlt in a loose conversation with Zdeněk Košek’s notes) PDF I held the theory that the sun’s rays, reflected from the Earth’s surface, warmed the lower layers of the atmosphere, with the warm air subsequently rising into the upper reaches of the atmosphere – this is nothing new; it […]

Zdeněk Košek

Comment crée-t-on les phénomènes météorologiques (Entretien libre mené par Jaromir Typlt avec des notes de Zdenek Kosek) J’ai soutenu une théorie qui rend compte de la réflexion des rayons du soleil depuis la surface de la terre et le réchauffement des strates inférieures de l’atmosphère avec l’ascension ultérieure de l’air chaud vers les sphères les […]

Definitivní nápis

Definitivní nápis si prostě nenapíšeš (S Jaromírem Typltem Petr Šrámek) V roce 1994 jsi po vydání spisů Ztracené peklo uvedl, že na pár let zmizíš z dohledu. Od té doby o sobě dáváš vědět jen sporadicky. Tu časopisecký či jinak příležitostný tisk, tu edice jiných autorů či komentář k nim, tu autorské čtení či autorská […]

Zdeněk Košek

Jak se dělá počasí Tisícídevítistádevadesátá mocnina obrovitého, inteligencí a vůlí vybaveného cumulonimbu – bouřkového mračna, které se podobá horstvu plujícímu po nebi -, jenže mocnina záporná, tedy zmenšující. Čím větší, tím více zmenšující: „pavouček“: člověk jménem Zdeněk Košek, žijící v roce 1990 život jednoho z tisíců obyvatel severočeského města Ústí nad Labem. Tenhle skok je […]

Jak se dělá počasí

(Volný rozhovor se zápisky Zdeňka Koška vede Jaromír Typlt) Jistota je jistota. Proč si to komplikovat? Slovo „šílenství“ je celkem spolehlivá obrana. Třeba i před touhle knihou, která se přece „diagnózou“ nijak netají. Myslel jsem si tzv. osobní skutečností, že tvořím počasí na celé naší modré planetě. (zelený sešit, 20. 2. 1994) A tak bezmála […]

Průtrž

  „Dejte si tam svoje řeky!“ vyzval v roce 1930 James Joyce všechny překladatele svého nepřeložitelného díla Finnegans Wake, které tehdy ještě neslo pracovní název Work in progress. „Work in progress není psáno ani anglicky ani francouzsky ani česky ani irsky. Anna Livia nemluví žádnou z těchto řečí, mluví řečí řek. Myslím, že je třeba překladateli býti […]