Vladimír Kokolia

Texty, které sem chci (s dalšími poznámkami) zařadit, můžete zatím číst přímo na Kokoliových webových stránkách – úvahu Před prozřením z roku 1998 a rozhovor s Kokoliou z roku 2002.