Šest básní Dirka Hülstrunka

Tato báseň je proti / farmaceutickým firmám / ale je to také báseň proti / bolestem hlavy
Bolesti hlavy jsou ve skutečnosti / projevem zoufalství / nad neúčinností / básní
Proto je tato báseň / proti skutečnosti

Šest básní Dirka Hülstrunka v překladu Jaromíra Typlta zveřejnila 16. srpna 2016 Literarni.cz.
Dirk Hülstrunk byl v listopadu 2015 stipendistou Pražského literárního domu a v listopadu 2016 vystoupí na festivalu Ars poetica v Bratislavě.
číst překlady

Související stránky: Dirk Hülstrunk – Literarni.czArs poetica 2016 v Bratislavě.

Siwi faffa sbugi faffa

Dadaismus je tu už sto let – curyšský Kabaret Voltaire byl založen v roce 1916 – a z jeho kdysi mladých a společensky nepřijatelných představitelů už dnes jsou ctihodní kmeti připomínaní ve všech dějinách umění.
Z toho vyšel i slovenský skladatel Miroslav Tóth, který pro Ensemble Terrible HAMU napsal „avantkabaretní“ suitu využívající tři fónické básně Hugo Balla (suita má tedy tři části: Mraky, Kočky a pávi, Oplakávání mrtvých):
„Rozhodujúce miesto má extenzívny recitátor (Jaromír Typlt). Interpretuje postavu 140 ročného muža, ktorý od roku 1916 vystupuje s Ballovými básňami v sprievode komorného orchestra. Stále udivuje schopnosťou mesiášskej predpovede paradoxu, že aj dnes pôsobia storočné básne avantgardne.“
Po komornější verzi skladby, uvedené v programu Art´s Birthday 17. ledna 2016 ve Veletržním paláci v Praze, zazněla premiéra konečné verze 29. dubna 2016 v pražském divadle Venuše ve Švehlovce. Ensemble Terrible HAMU dirigoval Marek Šedivý a skladba byla takto 6. června 2016 provedena ještě v Piance v Zákolanech. Vznikla i nahrávka Českého rozhlasu, která bude odvysílána 30. září 2016 v programu PremEdice Radioateliéru na stanici Vltava.

Ball v „avantkabaretistickém“ provedení

BallOnAir-2016V pátek 29. dubna od 19.30 proběhne v pražském divadle Venuše ve Švehlovce (Slavíkova 22) koncert orchestru Ensemble Terrible HAMU.
Na závěr je zařazena kabaretní suita s využitím fónických básní Hugo Balla, ve které mám to potěšení pronášet slova jako „szaga szago“ nebo „pluplubasch“.

Celý program:
Gilberto Agostinho – aus Klang (algorytmická magisterská kompozice)
Petr Hora – Concerto grosso (6 2 1 3 8)
Yuk Bun Wan – Terrace in Tamsui (elektorakustická kompozice)
Roman Zabelov – Nejmenší věci (žesťový kvintet)
Miroslav Tóth – Ball On Air (kabaretní suita na text básní Hugo Balla, recitátor: Jaromír Typlt)
Dirigent: Marek Šedivý.

Kabaretní suita BallOnAir už byla provedena (ale ve verzi pro dva hlasy) 17. ledna ve dvoraně Národní galerie. Pro nové provedení Miroslav Tóth skladbu výrazně pozměnil.
Nahrávka z ledna se dá poslechnout zde:

Lüpertz, čestný občan Liberce

Není divu, že město stojí o tak slavného rodáka: malíř Markus Lüpertz je už dávno řazen mezi přední osobnosti německého umění. V Liberci (tehdy ovšem Reichenbergu) se narodil 25. dubna 1941, takže čestné občanství dostává jako dárek k 75. narozeninám. Vrací se do města, odkud jeho rodina uprchla v roce 1948 a kde poprvé vystavoval teprve před několika lety.

Lüpertz je také autorem několika básnických sbírek. V roce 2000 jsem přeložil pět jeho básní, které pak byly otištěny v časopise Host (2001/8). Lüpertzův návrat do Liberce tedy vítám malou připomínkou:
není proti mně nic, žádný prostředek
jsem jako déšť
hleďte, jak ve vás mou zásluhou rozkvétají květiny,
půda dýchá, jak váš svět začíná být snesitelný
radujte se, vždyť strach zůstal mně
přejít k překladům

Jidi Majia (吉狄马加) – Slova v plamenech

Nakladatelství Dauphin vydalo v únoru sbírku Jidi Majia – Slova v plamenech v překladu Zuzany Li. Na vybraných básních spolupracoval Jaromír Typlt.
Ukázky z přeložených básnírozhovor s básníkem Jidi Majia v časopise Tvarkrátký esej překladatele o autorových básníchzvukový záznam autorského čtení v café Fraodkaz na knihu.

Jidi Majia (吉狄马加, 1961) je básníkem píšícím čínsky, kulturně však vychází z osobitého světa, který se také díky geografické izolaci sinizaci po staletí úspěšně bránil. Jidi Majia je Nuosu, příslušník etnika, jejichž totemovým zvířetem je orel, etnika obývajícího rozsáhlé převážně horské území tzv. Chladných hor na jihozápadě Číny, oblast, jež sousedí na severovýchodě s chanskou Říší středu a na jihozápadě s Tibetem. Nuosuové mají dodnes vlastní jazyk a písmo, jsou hrdí na své mýty, víru i hrdinskou minulost nezávislých kmenů. Nositeli kultury jsou takzvaní bimové, vzdělaní šamani, znalci starého jazyka a klasických spisů, rádci ve všech důležitých záležitostech a hlavně v otázkách života a smrti.