Rubriky
Oznámení

Košek na Imagosféře

Přijal jsem pozvání, abych tlumočil některé postřehy Zdeňka Koška…

Koskova meteorologieIMAGOSFÉRA
středa 12. 12. 2012, 17–21 hod., Praha, Tranzitdisplay, Dittrichova 9/337

Srdečně zveme na diskuzní mezioborové setkání nad elektromagnetickými, psychosociálními a kulturními aspekty neviditelných obrazů.

Současné město je prostředím, kde probíhá v různých úrovních řada procesů, které jsou mimo naší běžně reflektovanou zkušenost. Prostor je prosycen spektrem migrujících dat, obrazů a zvuků, které jsou pro neozbrojené smysly „neviditelné” a „neslyšitelné”. Pro tento fenomén navrhujeme termín imagosféra (po vzoru ionosféry, biosféry, noosféry, či infosféry).

Jak konkrétně vypadají tyto všudypřítomné a přitom tradičními způsoby percepce nepostřehnutelné obrazy imagosféry? Jaký má imagosféra vliv na biologické systémy? Jaký má imagosféra vztah k médiu (spiritistickému, technologickému, uměleckému)? Jak vypadá mapa určitého místa, kombinující viditelné i neviditelné souřadnice a vrstvy?

Přednášející: Filip Pospíšil, Robert Horvitz, Jaromír Typlt, Petr Makeš, Martin Howse, Lukáš Jelínek, Ladislav Oppl, Ivan Cimbolinec, Terezie Zemánková
Program a organizace: Michal Kindernay, Ondřej Vavrečka, Matěj Strnad a Miloš Vojtěchovský

Související stránky: Tranzitdisplay.