Rubriky
Blog

Téhož dne, po letech

Čtvrtek 13. září byl mimořádný den: poštou mi přišlo nové číslo His Voice s CD přílohou, plnou hudby od Ivana Achera. Uvnitř čísla profilová dvoustrana rekapitulující jeho dosavadní hudební cestu.
A navečer téhož dne Pavel Novotný v kavárně Muzea Montanelli v rámci “artbrutálních čtvrtků” s velkým úspěchem četl své přepisy vyprávění Heleny Skalické. Kniha se už rýsuje na obzoru. A tři Heleniny kresby tu visí v sousedství nejproslulejších českých tvůrců “outsider artu” (art brut).

Jako by to všechno po 15 letech protlo: na podzim roku 1997 mě Ivan Acher, tehdy hudebnímu světu ještě naprosto neznámý, přivedl do libereckého Fokusu, kde se okamžitě zjevila Helena Skalická, tehdy světu zájemců o art brut ještě naprosto neznámá…
A teď je to tady!