Rubriky
Oznámení

Kniha o paměti Nové Paky

Novopacko proslulo jako oblast s mimořádným množstvím nadaných rodáků a právě na ně se soustředí nová knížka Novopacko Portrét paměti a srdce. Vypravuje nejen o historii místa, ale snaží se čtenářům přiblížit i jeho atmosféru. Uvědomuji si, že duch nějakého místa není spojený pouze s lidmi, ale i s geologickými silami utvářejícími krajinu, s pohybem zvířat, se směry větru nebo s vůní půdy. O tom se ale těžko píše, proto jsem se rozhodl, že na to půjdu z druhé strany – že představím umělce a lidi, jejichž rody byly nebo jsou s Novopackem pevně spjaty. Věřím, že právě v jejich osudech a dílech se všechny tyhle síly odrážejí, říká její autor Jan Stejskal.
V knížce jsou tak nejen kapitoly o víře nebo o řemeslech, ale i o významných rodech, jako byli sochaři Suchardové nebo lékárnická dynastie Geislerů. Stranou samozřejmě nezůstalo ani Novopacko jako centrum podkrkonošského spiritismu a významné naleziště drahých kamenů. Velký prostor je věnován umělcům
vždyť jich také z Nové Paky a jejího okolí pochází neuvěřitelné množství. V knížce je představen osud malíře Josefa Tulky, spisovatele Josefa Karla Šlejhara, básníka Jana Opolského, fotografa Miroslava Háka, sochaře Ladislava Zívra a mnoha dalších. Autor ale nenechal stranou ani zdejší zvláštnosti, a tak píše i o svérázných podhorských myslitelích, o tom, jak se v Pace jedlo psí masíčko anebo o bláznění, které se prý přenáší vodou z kašny na náměstí. Vlastní text, v němž nechybějí citace z historických kronik a pamětí, je zpestřen vyprávěním současníků a doprovází ho víc než sto dvacet obrázků v naprosté většině kreseb a grafik. Knížka, která patří k tomu nejobsáhlejšímu, co o Novopacku vzniklo, se tak může stát nejen ozdobou knihoven místních lidí, ale potěší i čtenáře, kteří se zajímají o české umění a kulturu obecně.

Jan Stejskal knížku vydal vlastním nákladem, proto se s objednávkami neváhejte obracet přímo na něj:

Jan Stejskal

, e-mail: jan.stejskal@ekolist.cz

Telefon: 606 304 359

Doporučená maloobchodní cena činí 349 Kč, ovšem prodejcům v regionu Nové Paky a okolí autor nabízí vlastní distribuci a individuální obchodní podmínky. Napište mu, rád se s vámi domluví. Základním distribučním místem je knihkupectví Papír Knihy na ulici Komenského v Nové Pace tam by kniha měla být k dispozici kdykoli.