Rubriky
Oznámení

Povodeň Jana Opolského

V lednu 2013 vyšla po 97 letech znovu krátká próza Jana Opolského Povodeň.
Spolek bibliofilů Nová Paka oslavil vydáním této knihy skutečnost, že od ledna 2013 přestaly Jana Opolského jako básníka konečně umlčovat neúměrně vysoké poplatky za autorská práva. Nyní už novým vydáním jeho knih nebude nic bránit.
Povodeň dvěma grafikami výtvarně doprovodil Vojetěch Jirásko.

Kdo by měl zájem o některý ze 70 číslovaných a podepsaných exemplářů této bibliofilie, může si ho za 250 korun objednat na e-mailu bibliofilnp@seznam.cz.

Předmluva ke knize vyšla časopisecky také v novém Achátu (2/2013), úryvek je možno číst zde.