Rubriky
Oznámení

Zeměpis, zhola nelidský

V dubnu 2009 jsem byl pozván do Budapešti na zajímavou překladatelskou dílnu s názvem Re:Verse Workshop. Účastnili se jí dále básníci Roland Acsai, Ján Gavura, Bálint Harcos, Martin Skýpala a Mátyás Sirokai. S jazykovou pomocí Tünde Mészaros, která v celé akci samozřejmě sehrála určující úlohu, jsme několik dní navzájem hledali ta pravá slova pro představy zakleté v originálním znění básní.

Překlady básníků, které jsem si vybral – Mátyáse Sirokaie (1982) a Rolanda Acsaie (1975) – jsem nakonec dokončil až po dvou letech a zveřejnil 8. června v kulturním čtrnáctideníku A2 číslo 12/2011. S časovým odstupem je nyní vkládám i na web. Tünde Mészarosovou uvádím jako regulérní spoluautorku překladů, a to plným právem.