Rubriky
Oznámení

Kocourek poprvé bez škrtů

O spisovateli Josefu Kocourkovi je na těchto stránkách řeč poměrně často – už jen proto, že loni uplynulo 100 let od jeho narození.
Editor Michal Jareš a nakladatelství Dauphin ovšem připravili na konec roku 2009 skutečné překvapení – první nezkreslené vydání deníků tohoto spisovatele, pojmenované výkřikem Marto Marto Marto.
544 stran “nekráceného a neupraveného vydání podle Šumperských archivů” přináší zásadní revizi proslulé knížky Extáze z roku 1971.

Extáze se stala v 70. letech tajnou událostí, protože čtenáři v záznamech alkoholických tahů, erotických výbojů a vysilujících střetů s okolím našli nečekaně přiléhavý výraz svých vlastních pokusů o únik z tísnivé normalizační chandry. Prokletý básník Mikuláš Koukol, jehož jménem Kocourek v textu vystupoval, nejenže žil zničující život, ale navíc nic nezahlazoval. Jeho pocity se často i uprostřed jediného odstavce prudce lámaly z nadšení do stesku, z lásky do znechucení, z lyriky do cynismu – a zpět:
Jakou cenu má vlastně zmrzačený život? Ale nesmím zapomenout, že to bylo před týdnem, kdy jsem se válel v ječmeni s polonahou Žofií Hykšovou, hltaje její černé pohlaví, a kdy se nad naši orgii naklonila hlava a chechtala se. A nikdy potom jsem ji už neviděl.“ (21. srpna 1931)
Přes všechnu svou autenticitu ale nebyla Extáze tak docela autentickou Kocourkovou knihou: editor Miloslav Jirda (1895–1970) ji záměrně komponoval jako strhující román, ale také se v původním textu nezdráhal škrtat a přepisovat, když mu něčeho připadalo „příliš“. Řídil se pocitem, že jako Kocourkův první literární rádce, kterým byl už od doby, kdy se na reálce v Nové Pace potkali jako učitel a žák, dobře rozumí silným i slabým stránkám autorova stylu, a to tím spíš, že k jeho formování významně přispěl i svými vlastními překlady z francouzštiny (Delteil, Giradoux). V průběhu 60. let připravil vydání téměř všech nejdůležitějších Kocourkových próz, a tak asi není úplně spravedlivé, že dnes bývá vnímán víc jako cenzor než jako editor.
O rozsahu jeho škrtů v Kocourkových denících kolují ovšem celé legendy.
Poprvé máme možnost konfrontovat je se skutečností.

Další odkazy: vydání deníků v nakladatelství Dauphino Josefu Kocourkoviheslo na Wikipedii.
Portrét Josefa Kocourka: Vít Ondráček.