Rubriky
Oznámení

Přednáška o spiritistické fotografii

Jaromír Typlt: Sestry Foxovy, sloučeniny stříbra a hlasy ze záhrobí

Přednáška. Pondělí 21. září v 18 hodin v komunikačním prostoru Školská 28.

Myšlenka zachytit spiritistické fenomény na citlivou vrstvu fotografického papíru byla od počátku paradoxní – šlo přece o snahu technickými prostředky dokázat existenci jiného světa, vědecky obhájit to, co je ne-vědecké.
V roce 1925 zveřejnil dokonce i věhlasný spisovatel Arthur Conan Doyle knihu The Case for Spirit Photography, ve které se snažil spiritistické fotografii zjednat plné uznání. A tak vedle četných ohlasů v literatuře a ve výtvarném umění nám zanechalo spiritistické hnutí z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století poměrně obsáhlou produkci v oblasti fotografie, která se v posledních letech stává předmětem velkých výstav a knižních monografií (např. The Perfect Medium v Metropolitan Museum of Art v New Yorku, 2005). Dávné snímky žijí už svým životem, pro který není podstatné, zda jsou či nejsou vědecky důvěryhodné a technicky naivní. Naopak, právě fakt průhledné “zfalšovanosti” jim občas dodává obsah, který je pro dnešní dobu dokonalých simulaker nečekaně aktuální.
Součástí přednášky budou projekce snímků ze světa i z českých sbírek.

Související stránky: Školská 28.