Rubriky
Oznámení

Na Brdě, na Wikipedii, na paměti

Přesně 22. ledna 2009 se na hrobě Josefa Kocourka v Brdě u Nové Paky konečně objevil v plném znění proslulý Nápis na hrob, který si autor napsal v červnu 1932, kdy už věděl, že umírá na tuberkulózu.
Bylo mu dvacet tři let.
Ačkoliv byl jeho epitaf, začínající veršem Zde hnije pastýř bez bílého stáda, velmi často citován v knihách i časopisech, našel svoje místo na hrobě až díky finanční sbírce uskutečněné mezi příznivci Kocourkova díla. Myslím, že si zaslouží být tu jmenováni (v pořadí podle výše příspěvku): Renata Štěpařová, Funerální a okrašlovací spolek, Jana a Vít Ondráčkovi, Jana a Ladislav Typltovi, Kateřina a Vojtěch Jiráskovi, Petr Hruška, Miloslav Bařina, Božena Správcová, Stanislav Vlačiha, Ivo Chocholáč, Stanislav Bendl, Jiří Červenka, Jiří Staněk. Zvláštní dík za pomoc při realizaci patří Františku Štormovi, Kateřině a Vojtěchu Jiráskovým a Martinu Dejmkovi.

Datum nebylo vybráno náhodně:
22. ledna 2009 totiž uplynulo od narození Josefa Kocourka sto let.
Je to první z letošních velkých „novopackých výročí“ – celé jedno století nás letos začne dělit i od narození malíře Františka Grosse (19. 4.) a sochaře Ladislava Zívra (23. 5.), Kocourkových spolužáků a přátel, pozdějších členů Skupiny 42.

Výročí Josefa Kocourka připomněl například Český rozhlas 3-Vltava hodinovým pořadem v rámci cyklu Schůzky s literaturou (18. ledna, připravil Vít Ondráček), literární obtýdeník Tvar 2/2008 (22. ledna), Lidové noviny v příloze Orientace (24. ledna, text lze v plném znění číst zde), ale díky Michalu Jarešovi se heslo Josefa Kocourka objevilo i na Wikipedii (stačí překliknout).

O vzpomínkovém literárním večeru, který proběhl 22. ledna v Nové Pace v čajovně Šen-nung a účastnili se ho mimo jiné Jiří Červenka, Jan K. Čeliš a Vít Ondráček, vyšla také krátká reportáž v rubrice Z-kraje časopisu Host (únorové číslo 2/2008).

Významnou připomínkou Kocourkova výročí se stalo už na podzim loňského roku 2. vydání Srdce – jediné knížky, kterou Kocourek za svého života viděl vytištěnou a která paradoxně už dlouho patřila k nejhůře dostupným dílům tohoto autora. Hlavní zásluhu na tom, že tento expresionistický text po 76 letech konečně znovu vyšel, má Vít Ondráček, který Srdce připravil k vydání a doprovodil ho kresbami i zajímavým doslovem.
Knihu si lze objednat buď v distribuci Kosmasu, nebo na adrese nakladatelství Duha press, Absolonova 1, 678 01 Blansko.

A koho by zajímal rodopis Josefa Kocourka, seznam jeho předků i žijících příbuzných, najde ho zde.

Na snímcích
Současný stav hrobu na Brdě
Ladislav Zívr – Maska básníka Josefa Kocourka, 1933, patinovaná sádra.
Portrét Josefa Kocourka od Víta Ondráčka.
Související stránky: Josef KocourekTvarHostčajovna Šen-nung v Nové Pace.