Archiv pro štítek: měď

Zabrní nezabrní

„Předložený výtvor je samostatný tvor-tvar, snad opustivší, nebo hledající svůj organický nosič,“ s těmi slovy vypustil Vojtěch Jirásko v květnu 2002 do světa svoje Brnění. A stěží se někdy dopátráme, jestli se tu něco od sebe odloučilo, nebo se to má teprve najít. Jestli se něco už vtisklo, nebo se to teprve jednou vtiskne. Naplnění […]

Vojetěch Jirásko

(1976) Téma: výstava měděných objektů na hradě Pecka 2007 – obhajoba diplomové práce na téma „brnění“ 2002 – soudobá grafika a krajina – rituální a magické přesahy umění Související stránky: Měditepec, Hrad Pecka, Vladimír Kokolia Pro měď za měď Hrad Pecka, Sklepní galerie moderního umění, 6. 5.–30. 9. 2007. Představa hradu se v nás od […]

Pro měď za měď

Pro měď za měď Hrad Pecka, Sklepní galerie moderního umění, 6. 5.–30. 9. 2007. Představa hradu se v nás od pradávna váže především na kámen, jeho tvrdost, neprostupnost a syrovost. V době hromadných turistických výprav je ovšem hradům vnucován nový soubor vlastností, které nesmí onu starou představu úplně zrušit, ale musí jí prorůstat: jsou to vlastnosti kovů. […]