Archiv pro štítek: hermetismus

Zabrní nezabrní

„Předložený výtvor je samostatný tvor-tvar, snad opustivší, nebo hledající svůj organický nosič,“ s těmi slovy vypustil Vojtěch Jirásko v květnu 2002 do světa svoje Brnění. A stěží se někdy dopátráme, jestli se tu něco od sebe odloučilo, nebo se to má teprve najít. Jestli se něco už vtisklo, nebo se to teprve jednou vtiskne. Naplnění […]

Pro měď za měď

Pro měď za měď Hrad Pecka, Sklepní galerie moderního umění, 6. 5.–30. 9. 2007. Představa hradu se v nás od pradávna váže především na kámen, jeho tvrdost, neprostupnost a syrovost. V době hromadných turistických výprav je ovšem hradům vnucován nový soubor vlastností, které nesmí onu starou představu úplně zrušit, ale musí jí prorůstat: jsou to vlastnosti kovů. […]

Vznik odtud

Každý z nás tu navazuje na přetrženou nit. Každý z nás o sobě může plným právem prohlásit „jsem účastníkem kosmogeneze“ a jen se divit té záhadě, jak zoufale málo mu z toho zůstalo v paměti. Budeme-li věřit D. Ž. Borovi, část mezer ve „vzpomínkách“ si lze postupně doplnit. Ty ostatní zůstanou jako úkol pro příště. […]

Rozhovor 2009 Tvar

Otázky klade Božena Správcová Jaromíre, prosím tě, co to tady celou dobu tak hučí? Já bych tě poopravil. Ono to spíš skučí nebo kvílí. Posloucháme to tady už několik týdnů, hlavně v noci, a v tom zvuku opravdu zaznívá taková zvláštní úpěnlivost a bolest. To pracují sněhová děla. Ta proslavená, co se o nich teď každou chvíli […]