Archiv pro štítek: grafika

Vojetěch Jirásko

(1976) Téma: výstava měděných objektů na hradě Pecka 2007 – obhajoba diplomové práce na téma „brnění“ 2002 – soudobá grafika a krajina – rituální a magické přesahy umění Související stránky: Měditepec, Hrad Pecka, Vladimír Kokolia Pro měď za měď Hrad Pecka, Sklepní galerie moderního umění, 6. 5.–30. 9. 2007. Představa hradu se v nás od […]

Pro měď za měď

Pro měď za měď Hrad Pecka, Sklepní galerie moderního umění, 6. 5.–30. 9. 2007. Představa hradu se v nás od pradávna váže především na kámen, jeho tvrdost, neprostupnost a syrovost. V době hromadných turistických výprav je ovšem hradům vnucován nový soubor vlastností, které nesmí onu starou představu úplně zrušit, ale musí jí prorůstat: jsou to vlastnosti kovů. […]

Jan Měřička – Vyrovnaným krokem

Otázka zní: „Dojde k tomu?“ Tušení našeptává: „Jestli to takhle půjde dál…“ Nevyslyšený hlas soudí: „Zašlo to příliš daleko.“ A tak se zdá, že člověk své nejtajnější obavy promítá do tvarů slovesa „jít“. Nápadně často používá obraz chůze, když myslí na osud. Nad každou kráčející postavou se vznáší nejistota, jak dlouho ještě bude moci na […]

Měřičkův archiv

Jan Měřička se ke své minulé tvorbě obvykle moc nezná. Zajímá ho hlavně to, na čem právě pracuje, a ještě víc to příští, co mu teprve probleskuje v mysli. O to překvapivější je, že nyní pro Naivní divadlo v Liberci připravil výstavu nazvanou Z archivu, pro kterou vybral práce zdánlivě zcela neaktuální, čtyři až pět let staré. A […]